Posts Tagged ‘ natuur ’

Druppels

Druppels uit de lucht

verdrinken akker en veld

Grote Nete zwelt

Advertenties

Juglans regia

herfst, winderig nat

jonge boom schraagt tegen paal

op voedende grond

Biomassa bis

De stichting natuur en milieu in Nederland heeft een overzicht opgesteld van goede en foute biomassa. Onder de noemer Helder Groene Biomassa geven ze hun visie op duurzame en niet-duurzame biomassa. Met deze visie willen ze invloed uitoefenen op het subsidiebeleid inzake biobrandstof in Nederland.

Op hun site vind je een uitgebreid rapport waarin de duurzaamheidscriteria worden uitgelegd. In principe komt het erop neer dat goede biomassa uit reststromen uit de voedingssector, landbouw en industrie moet komen, zonder een aanslag te plegen op oerwouden of de voedsel voorziening.

Hieronder vind je de lijst van goede en foute soorten biomassa.

bron www.natuurenmilieu.nl

bron: http:www.natuurenmilieu.nl

Advertenties