Posts Tagged ‘ verkeersveiligheid ’

Mens erger je wel

Wat bezielt de wegenwerkers en signalisatie experten toch? Vandaag breng ik de kinderen naar school en dan blijkt plots een stuk van de weg compleet afgezet. Nu staat er ineens een groot bord met de melding dat er vanaf 13 mei wordt gewerkt aan de weg. 13 mei? Dat is vandaag! Waarom stond dat bord er vorige week niet? Dan had ik me tenminste kunnen voorbereiden! Of hebben ze dit weekend beslist om die weg aan te pakken? Verder staat op het bord alweer niet welke straat er precies wordt opengegooid. Nu is dat geen probleem, want ze zijn al bezig en ik kan het dus met eigen ogen zien. Hoe lang de werken deze keer zullen duren, kom ik nergens op de borden te weten…

Op een heleboel borden voor het kruispunt (en niet vroeger) staat duidelijk dat enkel plaastelijk verkeer nog door kan. Hoe je dan precies om moet rijden, dat zal de overheid worst wezen. In principe moet je dus omkeren om je weg te kunnen vervolgen, want je mag het kruispunt niet eens op om af te draaien en zo om te rijden. Aan een deftige wegomlegging is alweer niet gedacht. Of weten ze zelf misschien ook niet hoe dat moet als ze het kruispunt blokkeren? In elk geval ben ik toch maar het kruispunt even ‘plaatselijk’ opgereden om tenminste de eenvoudigste omweg te kunnen kiezen. Als behoorlijk rustige en berustende mens besef ik plots dat ik me daar eigenlijk behoorlijk aan erger. Wat zal dat dan geven bij mensen die minder beheerst zijn?

Stilaan begint een mens zich af te vragen wat de bedoeling is van zo veel onkunde en gepruts in de wegsignalisatie. Want ze hebben letterlijk alles wat verkeerd gedaan kan worden, verkeerd aangepakt. Het lijkt wel of ze het opzettelijk zo slecht doen. Is het misschien de bedoeling de mensen te ergeren? Maar met welk doel dan? Afhankelijk van de opdrachtgever zou ik wel enkele zaken kunnen verzinnen. Wie weet is het een complot van de groenen om ons te stimuleren toch maar te gaan fietsen. Of zou het een complot zijn van het Vlaams Belang om onze ergernis te doen toenemen en de antipolitiek te voeden. (Moesten die partijen nog iets te zeggen hebben, zou je het nog gaan geloven.) Of wil de overheid de mensen enkel ergeren om meer verkeersovertredingen te generen. Dan kunnen ze extra bekeuringen geven en hun kassa spekken. Wellicht is de waarheid niet zo ver te zoeken en gaat het echt om onkunde. Want ik geloof nooit dat de overheid efficiënt genoeg is om ons doelbewust zó erg te treiteren.

Advertenties

Wegeniswerken of ergernisweken

Wat is dat toch met die werken aan onze Vlaamse wegen? In de paasvakantie zijn we een dagje naar zee geweest. Onderweg hebben we een stuk of zeven plaatsen gezien waar aan de weg wordt gewerkt – niet dat ik er veel heb zien ‘werken’. Er was wel telkens een wegomlegging voorzien. Twee keer kamen we op die wegomlegging nóg werken tegen. Uiteindelijk duurde de trip naar zee bijna een uur langer dan normaal. Voor onthaastende mensen is dat niet zo’n groot probleem. Al moet ik toegeven dat ik het op dat moment allesbehalve leuk vond.

Nu wordt er gewerkt in onze buurt. Net waar de verkeersstroom opsplitst, kan je nog maar één kant uit. Dat zorgt voor dagelijkse ergernis voor duizenden automobilisten. Vooral omdat daardoor een of soms twee andere kruispunten dreigen vol te lopen. Wat dan in de hele omgeving voor ergernis en de occasionele blikschade zorgt. Ondertussen is de politie nergens te bespeuren om het verkeer in goede banen te leiden. Op zo’n punt waar al dagelijks moeilijkheden waren voor die werken, zou dat toch wel mogen. Al is het maar enkel tijdens piekmomenten gedurende die paar weken dat de werken plaastvinden. Ik schrijf nu wel enkele weken, maar blijft het daar bij? Of worden het enkele maanden? Daarover weet ik niets, want op de signalisatie wordt nergens een einddatum opgegeven. Dat zou nochtans een beetje hoop geven tijdens die uurtjes aanschuiven…

Minder slachtoffers te goed nieuws

Kranten blijven in hun berichtgeving de verkeerde kant benadrukken. Vandaag weer een schrijnend voorbeeld in de koppen over de verkeersveiligheid in de Kenndytunnel. Zowat alle kranten zeggen in de eerste plaats dat er meer ongevallen gebeuren in die lastige tunnel. Zo melden kranten als De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad letterlijk ‘trager aan Kenndeytunnel doet ongevallen niet dalen’. Dat klinkt inderdaad niet goed. Om niet te zeggen heel negatief. De tragere snelheid zorgt voor een langere ochtendspits maar lost blijkbaar niets op?

De waarheid kon niet meer tegengesteld zijn. Want de werkelijkheid bewijst de visie van de Vlaamse minister van Openbare werken. Er zijn inderdaad meer ongevallen gebeurd, maar als je verder leest, blijken die zich voor te doen buiten de 70 km regeling! Straffer nog, sinds de regeling in werking trad, viel er niet één dodelijk slachtoffer. Dan zal het me werkelijk worst wezen dat de ochtendspits wat uitloopt. Want die stijging in aantal ongevallen gaat gepaard met een daling in aantal slachtoffers. Als je daar het goede nieuws niet van inziet, is dat omdat je het niet wil inzien. Of omdat je instructie krijgt om het maar niet in te zien. Of loopt de opleiding van journalisten helemaal verkeerd?

Wat is uiteindelijk toch de bedoeling van dit soort berichtgeving? Ik zou het niet weten. Wil men de klagers die de snelheidsbeperking niet leuk vinden, een reden geven om hun beklag verder te zetten. Wil men de klaagcultuur voeden? Maar waarom dan met compleet verdraaide informatie. Dat slaat toch nergens op. Is het dan zo moeilijk om eens te zeggen dat een politicus toch wel gelijk had met een onpopulaire maatregel?

Arme journalisten…

Advertenties