Posts Tagged ‘ politiek ’

Slecht feuilleton

Enkele weken geleden heb ik mij laten vangen om toch eens een artikel te lezen over de regeringsvorming. Voor ik het goed en wel besefte, raakte ik toch in de ban van dat hele politieke proces. Veel zaken die daarbij aan bod komen zijn zo vaag dat je geneigd bent om meer te lezen in de hoop wat wijzer te worden. Die hele financieringswet is zo’n typisch gedrocht waarbij zelfs de politieke en financiële  journalisten niet lijken te weten hoe dat precies in elkaar zit. In elk geval zijn ze niet in staat om dat helder en duidelijk uit te leggen. Gelukkig zijn er nog opiniestukken van verstandige mensen die soms wat klare wijn schenken. Maar dan blijkt die materie zo complex dat het zelfs dan nog niet echt duidelijk is. Dus lees je nog wat meer op zoek naar antwoorden.

De laatste dagen heb ik in De Standaard dus heel wat politieke stukjes gelezen. In principe op zoek naar verduidelijking, zonder echt wijzer te worden. Dat begint stilaan aan een mens te vreten. Zo erg dat ik wel een wandelend stuk chagrijn lijk. Bij de minste aanleiding kan ik mij niet inhouden en begin te foeteren op al wat me niet aan staat. Alvast mijn excuses aan al wie daar last van heeft ondervonden.

Uiteindelijk vraag ik me dan af waarom ik zo bezeten ben geraakt van die politieke journalistiek. Het heeft een beetje de aantrekkingskracht van die vernuftig gemaakte slechte feuilletons. Net zo is het een ongeloofwaardig verhaal zonder einde en lijkt er elke dag wel iets te gaan gebeuren zonder dat er ooit werkelijk wat van komt. Bij die televisiereeksen kijk ik soms lukraak eens mee. Hoewel ik dan niet echt kan volgen, heb ik toch het idee dat ik mee ben. Bij het politieke circus gaat het er net hetzelfde aan toe. Wat de politici allemaal echt bespreken, komt nooit aan bod, en toch staan de kranten dagelijks vol berichten over die vermaledijde regeringsvorming en krijgen wij het idee dat we mee zijn (of toch die enkele sukkelaars die de berichtgeving nog volgen).

Een ander vergelijkingspunt is het feit dat in beide fenomenen flink wat geacteerd wordt. Al heb ik de laatste tijd het gevoel dat die politici heel wat betere acteurs zijn. De manier waarop ze elkaar in de media bestoken, overtreft de vernuftig geregisseerde uitzendingen van Thuis en Familie.  De timing bij die politici loopt echt zonder falen perfect. Ik kan me levendig voorstellen hoe Elio di Rupo en Bart De Wever in die zogenaamd moeilijke formatiebesprekingen in werkelijkheid bedisselen hoe ze de media nu best bespelen. Het politieke spel is hen te lief om dat aan het toeval over te laten.

Advertenties

Hoe kranten de bal blijven misslaan

Gisteren liepen de kranten weer over van het politiek on-nieuws. Onbegrijpelijk waarom Het Nieuwsblad zijn stunt van enkele maanden geleden niet herhaalde. Toen kopte de krant nog ‘ça suffit’ op de frontpagina. Wat mij betreft is het nu écht wel genoeg. En veel medemensen zijn het met me eens, blijkt uit een onderzoek van zusterkrant De Standaard.

Wanneer maken we de politici eindelijk eens monddood? Wanneer gaan we het politieke nieuws beperken tot echt nieuws, wanneer er een beslissing is genomen bijvoorbeeld. Als ik die flauwe strategische spelletjes van de politici doorzie, waarom dan de journalisten niet? Want laten we wel wezen, maandag is er niets interessants gebeurd. Of gelooft iemand werkelijk dat onze politici na vijftien maanden plots wel een ‘geloofwaardige’ dialoog gaan starten. Komaan zeg!

Waarom blijven de kranten nieuws brengen dat niemand leest. Geef de politici de simpele boodschap dat ze voortaan iets moeten bereiken voor erover geschreven wordt. Er zal snel een en ander gebeuren.

Ondertussen zwijgt diezelfde krant in de papieren versie compleet over het feit dat we de aarde voor dit jaar hebben opgebruikt. Is dat dan niet belangrijk? Wat mij betreft was dat het grote nieuws van de dag. En daarin ben ik gelukkig niet alleen. Want vandaag blijkt dat net dat artikel het meest werd gelezen op de site van Het Nieuwsblad, op het bericht over een fatale vrijpartij op het spoor na. Moet ik nog meer zeggen?

Mens erger je wel

Wat bezielt de wegenwerkers en signalisatie experten toch? Vandaag breng ik de kinderen naar school en dan blijkt plots een stuk van de weg compleet afgezet. Nu staat er ineens een groot bord met de melding dat er vanaf 13 mei wordt gewerkt aan de weg. 13 mei? Dat is vandaag! Waarom stond dat bord er vorige week niet? Dan had ik me tenminste kunnen voorbereiden! Of hebben ze dit weekend beslist om die weg aan te pakken? Verder staat op het bord alweer niet welke straat er precies wordt opengegooid. Nu is dat geen probleem, want ze zijn al bezig en ik kan het dus met eigen ogen zien. Hoe lang de werken deze keer zullen duren, kom ik nergens op de borden te weten…

Op een heleboel borden voor het kruispunt (en niet vroeger) staat duidelijk dat enkel plaastelijk verkeer nog door kan. Hoe je dan precies om moet rijden, dat zal de overheid worst wezen. In principe moet je dus omkeren om je weg te kunnen vervolgen, want je mag het kruispunt niet eens op om af te draaien en zo om te rijden. Aan een deftige wegomlegging is alweer niet gedacht. Of weten ze zelf misschien ook niet hoe dat moet als ze het kruispunt blokkeren? In elk geval ben ik toch maar het kruispunt even ‘plaatselijk’ opgereden om tenminste de eenvoudigste omweg te kunnen kiezen. Als behoorlijk rustige en berustende mens besef ik plots dat ik me daar eigenlijk behoorlijk aan erger. Wat zal dat dan geven bij mensen die minder beheerst zijn?

Stilaan begint een mens zich af te vragen wat de bedoeling is van zo veel onkunde en gepruts in de wegsignalisatie. Want ze hebben letterlijk alles wat verkeerd gedaan kan worden, verkeerd aangepakt. Het lijkt wel of ze het opzettelijk zo slecht doen. Is het misschien de bedoeling de mensen te ergeren? Maar met welk doel dan? Afhankelijk van de opdrachtgever zou ik wel enkele zaken kunnen verzinnen. Wie weet is het een complot van de groenen om ons te stimuleren toch maar te gaan fietsen. Of zou het een complot zijn van het Vlaams Belang om onze ergernis te doen toenemen en de antipolitiek te voeden. (Moesten die partijen nog iets te zeggen hebben, zou je het nog gaan geloven.) Of wil de overheid de mensen enkel ergeren om meer verkeersovertredingen te generen. Dan kunnen ze extra bekeuringen geven en hun kassa spekken. Wellicht is de waarheid niet zo ver te zoeken en gaat het echt om onkunde. Want ik geloof nooit dat de overheid efficiënt genoeg is om ons doelbewust zó erg te treiteren.

Minder slachtoffers te goed nieuws

Kranten blijven in hun berichtgeving de verkeerde kant benadrukken. Vandaag weer een schrijnend voorbeeld in de koppen over de verkeersveiligheid in de Kenndytunnel. Zowat alle kranten zeggen in de eerste plaats dat er meer ongevallen gebeuren in die lastige tunnel. Zo melden kranten als De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad letterlijk ‘trager aan Kenndeytunnel doet ongevallen niet dalen’. Dat klinkt inderdaad niet goed. Om niet te zeggen heel negatief. De tragere snelheid zorgt voor een langere ochtendspits maar lost blijkbaar niets op?

De waarheid kon niet meer tegengesteld zijn. Want de werkelijkheid bewijst de visie van de Vlaamse minister van Openbare werken. Er zijn inderdaad meer ongevallen gebeurd, maar als je verder leest, blijken die zich voor te doen buiten de 70 km regeling! Straffer nog, sinds de regeling in werking trad, viel er niet één dodelijk slachtoffer. Dan zal het me werkelijk worst wezen dat de ochtendspits wat uitloopt. Want die stijging in aantal ongevallen gaat gepaard met een daling in aantal slachtoffers. Als je daar het goede nieuws niet van inziet, is dat omdat je het niet wil inzien. Of omdat je instructie krijgt om het maar niet in te zien. Of loopt de opleiding van journalisten helemaal verkeerd?

Wat is uiteindelijk toch de bedoeling van dit soort berichtgeving? Ik zou het niet weten. Wil men de klagers die de snelheidsbeperking niet leuk vinden, een reden geven om hun beklag verder te zetten. Wil men de klaagcultuur voeden? Maar waarom dan met compleet verdraaide informatie. Dat slaat toch nergens op. Is het dan zo moeilijk om eens te zeggen dat een politicus toch wel gelijk had met een onpopulaire maatregel?

Arme journalisten…

Klimaat neutraal

De klimaatconferentie in Bali is afgelopen. Het eindresultaat is niet positief of negatief te noemen. De VS werken eindelijk niet meer tegen, dat is het positieve. De overeenkomst bevat jammer genoeg geen harde cijfers of plannen. Eigenlijk is er alleen een overeenkomst om een vervolg te maken op het Kyoto protocol. Het echte werk moet dus nog begin.

Het gebrek aan aandacht van de Vlaamse media blijft verbazend. Zeker voor een thema dat werkelijk iedereen op deze planeet aangaat. Enkele hoogtepunten haalden het nieuws wel, zoals toen Al Gore zijn gedacht eens verkondigde. Verder bleef het behoorlijk stil. Vandaag staat het eindresultaat gelukkig wel, bij De Standaard zelfs met een degelijk overzicht, in enkele kranten.

Uiteindelijk is het misschien beter zo. Stel je voor dat het klimaat de aandacht zou krijgen die onze Belgische politieke vaudeville dagelijks krijgt. Het zou me al lang de strot uitkomen. En dat kan bij het milieu uiteraard niet de bedoeling zijn. Laat die persmuskieten maar verder het gepalaver van onze Belgische politiek opvolgen (nu het nog kan?) en dwaze voorspellingen poneren. Dan kunnen de mensen die echt meetellen in alle sereniteit verder werken aan de toekomst van onze wereld.

Advertenties