Posts Tagged ‘ kernenergie ’

Bom-pa

Humo, het onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, heeft de reputatie om vindingrijk en geestig om te springen met titels voor de artikels. Af en toe laat het een leuke vondst onbenut. Zo geeft het blad als televisietip voor vanavond de boeiende documentaire over Robert Oppenheimer die Nederland 2 vandaag uitzendt. Oppenheimer is de eigenzinnige wetenschapper die de atoombom heeft uitgevonden. De man had daarmee eigenlijk goede bedoelingen. Hij was vooral gekant tegen het Duitse fascisme. De gevolgen van zijn bom had hij nooit voorzien. Na Hiroshima en Nagasaki was hij behoorlijk geschokt. Daarna zette hij zich in om kernenergie onder internationaal toezicht te krijgen in de Atomic Energy Commission.

Dus Humo, Robert Oppenheimer, de geestelijke vader van de bom noemen we geen bomvader maar bom-pa.

Andere tijden: de uitvinder van de atoombom – Nederland 2, 21u25
(herhaling op zaterdag 23 december 13u05)
Advertenties

Electrabel offensief

De voorbije week smeet Electrabel heel wat geld uit haar advertentiebudget over de balk. Op kleine advertenties op de voorpagina’s van enkele Vlaamse kranten – wel vier dagen op een rij – zeggen ze boudweg de waarheid:

  • Belgische consument betaalt te veel voor zijn energie
  • Electrabel houdt niet van groen
  • Electrabel teert op haar verleden
  • Electrabel bekommert zich weinig om het klimaat

Verderop in die kranten doen ze, telkens op een volledige krantenpagina (kassa kassa voor de kranten), naarstig hun best om die bewering te weerleggen. Dat ze daarin de waarheid geweld aandoen, hoeft eigenlijk geen betoog. Maar toch…
De uitverkoren tactiek is die van halve waarheden en verdraaiingen. Zo beschouwen ze zichzelf als grootste producent van groene energie in België. Dat klopt alleen maar omdat ze veel groter zijn dan de concurrentie. Die positie hebben ze te danken aan een jarenlang monopolie en steun van de belastingbetaler.
Bij de vergelijking van prijzen kiezen ze strategisch voor een vergelijking van de elektriciteit. Dan is het niet moeilijk met de reeds lang afbetaalde kerncentrales waarvoor ze de echte kosten nooit (hebben of zullen) moeten betalen. Als je dat in beschouwing neemt, blijkt Electrabel behoorlijk duur.
Bij de uitleg over hun investeringsstrategie die moet bewijzen dat ze niet op hun verleden teren, staat een koeltoren van een kerncentrale. Kan het nog duidelijker?
Hun bekommernis om het klimaat uit zich in het feit dat ze enerzijds CO² opvangen en veel (te veel) kernenergie gebruiken. Dat helpt vooral het politieke klimaat. Het milieu behelst veel meer dan alleen het klimaat. Voor het klimaat zorgen, betekent veel meer dan wat CO² opvangen. De kern-activiteit van Electrabel bezorgt ons vast nog vele jaren kopzorgen.

Gelukkig onthoudt deze krantenlezer, net als vele andere, vooral de hoogtepunten op de voorpagina. Bedankt Electrabel!

Advertenties